Regulamin kodów rabatowych

Regulamin kodów rabatowych

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym interscooters.pl.  

 

I. Pojęcia użyte w Regulaminie

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym interscooters.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki kwotowej naliczanej od wartości zamówienia (nie uwzględnia kosztów przesyłki); Kod rabatowy będzie obowiązywał po zalogowaniu się na stronę i dotyczy tylko klienta hurtowego.  

Sprzedawca - INTERSCOOTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą na ul. AKADEMICKA, nr 5, lok. 9, miejsc. DĘBICA, kod 39-200, poczta DĘBICA, kraj POLSKA, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000603455 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 363785110, NIP: 8722412779.  

Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, czyli zarejestrowanie się na stronie w strefie hurtowej i  zrobienie zakupów na określoną wartość;  

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego interscooters.pl;  

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.interscooters.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;  

Sklep - sklep internetowy interscooters.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.interscooters.pl;  

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym interscooters.pl.,  

 

II. Warunki ogólne.  

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.

2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym interscooters.pl. , nie można łączyć Kodów rabatowych.

3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.

5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.

6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

7. Kod rabatowy obowiązuje przy minimalnej wartości zamówienia na kwotę 600 zł.

8. Kod rabatowy będzie obowiązywał po zalogowaniu się na stronę i dotyczy tylko klienta hurtowego motoryzacyjnego lub rowerowego.  

 

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.  

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta;

2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.

3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Numer karty rabatowej” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.

4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o kwotę jak na przekazanym Klientowi Kodzie rabatowym. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami, kody rabatowe nie łączą się.

5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.

6. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą.

7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności, który wynosi dwa miesiące od daty rejestracji konta Klienta na stronie Sklepu.  

 

IV. Reklamacje i zwrot towarów.  

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.  

 

V. Postanowienia końcowe.  

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

2. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem : http://interscooters.pl/Regulamin-kodow-rabatowych-cterms-pol-30.html

3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem zawarte są w Regulaminie sklepu, a także w przepisach prawa polskiego, przede wszystkim Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Interscooters zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może zakończyć korzystanie z serwisu Sklepu.

5. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go na stronie Sklepu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel