Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. Wprowadzenie

W Polityce Prywatności znajdą Państwo informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Państwa  danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Państwu prawa i obowiązki. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Interscooters Sp. z o.o. , Ul. Akademicka 5/9, 39-200 Dębica, e-mail: rodo@interscooters.pl, tel. +48 602 469 623

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się             w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na  adres administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE”:

Interscooters Sp. z o.o. , Ul. Akademicka 5/9, 39-200 Dębica, e-mail: rodo@interscooters.pl, tel. +48 602 469 623

 

 1. Dane osobowe i co oznacza  ich przetwarzanie:

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Cel przetwarzania:

Interscooters Sp. z o.o przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym     w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonania Umowy, Porozumienia handlowego lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia Umowy, Porozumienia handlowego (np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu spotkania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
 • marketingu bezpośredniego produktów Administratora,
 • przygotowywania i prowadzenia raportów i statystyk,
 • zabezpieczenia i dochodzenia windykacji ewentualnych roszczeń,
 • badania satysfakcji klienta,
 • w celach informowania Państwa o organizowanych przez Administratora przedsięwzięciach,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • przesyłania newslettera - jeśli Państwo wyrazili zgodę,
 • rekrutacji - jeśli przesłali  nam Państwo swoją kandydaturę,
 • rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji, realizacji roszczeń wynikających z gwarancji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy (zwrotu towaru),
 • realizacji Państwa zamówień dokonywanych w  naszych sklepach internetowych,
 • odpowiadania na Państwa zapytania (jeśli zadzwonili Państwo lub napisali do nas z zapytaniem o ofertę lub poprosili Państwo o przygotowanie oferty,
 • prowadzenia z Państwem korespondencji.
 1. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Zbieranie Państwa danych osobowych następuje w sposób dobrowolny, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w sklepach internetowych. Na podstawie danych przekazywanych nam przez Państwa za pomocą telefonu, faksu, poczty e-mail, formularza zapisu do newslettera lub formularza kontaktowego przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • adres zamieszkania lub dostawy,
 • dane firmowe,
 • nazwa loginu do logowania,
 • danych do przetwarzania reklamacji i realizacji roszczeń wynikających z gwarancji

Jeżeli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe w automatyczny sposób zbierane są dane informatyczne dotyczące Państwa  wizyty, w szczególności:

 • adres IP,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • rodzaj i typ przeglądarki.

Sama wizyta na naszych stronach internetowych  nie wymaga od Państwa podania żadnych innych informacji  ani danych osobowych.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty dostarczające i utrzymujące systemy informatyczne,
 • podmioty organizujące oraz prowadzące działania promocyjne lub marketingowe w imieniu Administratora (w tym m.in. akcje promocyjne, mailing, SMS, programy lojalnościowe, agencje reklamowe),
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy),
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Interscooters Sp. z o. o.,
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Interscooters Sp. z o. o.,
 • pozostali podwykonawcy Interscooters Sp. z o. o. świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Interscooters Sp. z o. o., a także dostawcy towarów z pomocy, których korzystamy,
 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni,
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

 

Spółka nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. W obowiązujących w Interscooters Sp. z o. o.  politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z w/w podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika,
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania w/w interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu - w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 • przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat,
 • w przypadku wysłania do nas CV będzie ono przechowywane i przetwarzane na poczet obecnych rekrutacji - 6 miesięcy,  a w przypadku zgody na udział w  przyszłych rekrutacjach - 1 rok,
 1. Polityka Cookies.

Zbieramy dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Interscooters Sp. z o. o.. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika,
 • zapisanie stanu sesji użytkownika,
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania,
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika,
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu,
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
 • przywrócenie sesji użytkownika,
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie,
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie"),
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników,
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją,
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie,
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Interscooters Sp. z o. o. korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych,
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów,
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron internetowych, wymagane do analizy korzystania z serwisów Interscooters Sp. z o. o.,
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść,
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę,
 • badanie zapisów do newsletterów,
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji,
 • integracja z portalem społecznościowym,
 • płatności internetowe.

W ramach działalności Administrator korzysta z usług oraz narzędzi następujących partnerów, którzy stosują na stronach internetowych pliki cookie:

 • Google Analytics,
 • Facebook, Instagram,
 • Payu ,
 • Otomoto,

Jednocześnie informujemy również, iż niektóre elementy serwisów Interscooters Sp. z o. o. obsługują zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy behawioralne na stronach Interscooters Sp. z o. o. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na stronie internetowej usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

 1. Zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany przez nas ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji  w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika serwisu. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika serwisu na żądanie uprawnionych do tego w oparciu obowiązujące przepisy prawne  organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • do przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa  danych osobowych (jeżeli taka zgoda została wyrażona).

Ponadto, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Interscooters Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na naszą stronę internetową.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel